Filipa, a.s.

Asociace korporátních ombudsmanů

Asociace korporátních ombudsmanů

Společnost Filipa je zakládajícím členem Asociace korporátních ombudsmanů, která vznikla v roce 2021
s cílem sdružovat ochránce práv zaměstnanců a vést dialog o významu ombudsmanů v českém korporátním prostředí. 

Členem asociace se může stát každá společnost, která má zřízený institut korporátního (firemního) ombudsmana, ztotožňuje se s účelem a činností asociace a chce se podílet na naplňování společných zájmů. Účast v asociaci je spojena s členským poplatkem.

Více o činnosti asociace a členství se dočtete na stránkách www.korporatni-ombudsman.cz