Filipa, a.s.

Přečtěte si jarní vydání Filipa bulletinu

Přečtěte si jarní vydání Filipa bulletinu

Milí kolegové, vážení obchodní přátelé, 

překonali jsme jedno nelehké, kovidové, období, které střídají další vážné události odehrávající se kousek
od našich hranic. V naší zemi naštěstí panuje mír, ale válka na Ukrajině se různou měrou dotýká nás všech. Mnozí z nás pomáhají a Filipa není výjimkou. O našem zapojení do pomoci válečným uprchlíkům v regionu se dočtete na stránkách jarního vydání Filipa bulletinu. 

Počátkem roku jsme dokončili náročnou stěhovací akci do nových prostor v logistickém areálu Brodce, které nám umožní rozšířit spolupráci s naším významným zákazníkem, společností Magna. Jaké přínosy pro obě strany tato změna má si můžete přečíst v článku Marka Hypla a v rozhovoru s Tomášem Zvěřinou. 

Bulletin nezapomíná ani na nejkrásnější část roku, svátky jara, kterým věnujeme odpočinkovou dvoustranu. Jako vždy, i v tomto vydání s námi můžete soutěžit o zajímavé ceny. 

Přejeme vám pohodové velikonoční svátky v okruhu svých blízkých a příjemné čtení jarního vydání.

redakce Filipa bulletinu