Filipa, a.s.

Návštěva vicepremiéra v Brodcích

Návštěva vicepremiéra v Brodcích

V logistickém centru Filipa ve středočeských Brodcích jsme na plánované návštěvě přivítali místopředsedu vlády České republiky a ministra Karla Havlíčka. 

Po uvítání se ujal slova majitel společnosti, pan Leoš Vrbata, který představil historii a současné aktivity skupiny FILIPA. Následná prezentace se týkala investičního záměru výstavby moderního logistického areálu ve východočeských Hořicích, který bude koncipován jako inovativní logistické centrum s potenciálem výstavby moderních bezemisních budov a infrastrukturou dobíjecích stanic pro elektromobilitu. 

Projekt Filipa PARK HOŘICE bude realizován ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov UCEEB při ČVUT v Praze, a stane se tak jedním z největších investičních projektů české firmy v regionu v nadcházejících letech s potenciálem dalšího rozvoje. Pana ministra projekt velmi zaujal, především z pohledu jeho unikátní koncepce a možnosti rozšíření spolupráce s ostatními partnerskými subjekty skupiny FILIPA. Po zahájení provozu střediska předpokládáme, že budeme schopni vytvořit a obsadit až 200 pracovních míst.

Projektový manažer konceptu Filipa BATT, Ing. Jan Florián představil připravovaný systém komplexního logistického managementu lithium-iontových baterií pro elektromobilitu, s jejich následným nakládáním a ekologickou recyklací, která akcentuje současné i budoucí trendy cirkulární ekonomiky. Přidal i výhled do budoucnosti a nastínil možnosti jak budou koncipovány služby pro zákaznické a dealerské sítě. 

Následně si pan ministr prohlédl provozy, zajímal se o celý proces od balení až po distribuci náhradních dílů, skladování lithium-iontových baterií, až po bezpečnostní a požární opatření. Navštívil také vymezená pracovní místa pro lidi se zdravotním postižením, která jsou integrovaná v průmyslové hale. 

Setkání bylo zakončeno pozitivně s oboustranným ujištěním, že aktivity a budoucí záměry skupiny FILIPA jsou zajímavým počinem rozvíjející se české společnosti.