FILIPA

OMBUDSMAN PRO ZAMĚSTNANCE

PROČ MÁ FILIPA OMBUDSMANA?

 • Filipa je moderní, dynamická a stále se rozvíjející společnost s velkým potenciálem na trhu práce.
 • Kromě jiného je dominantní zaměstnavatel osob ze zdravotním postižením.
 • Její nedílnou součástí jsou nadčasové vize, ke kterým patří vytvoření pozice ombudsmana pro zaměstnance.

JAKÉ JSOU CÍLE NAŠEHO OMBUDSMANA?

 • Cílem vytvoření pozice ombudsmana je zajištění integrity práv zaměstnanců.
 • Preventivní předcházení konfliktů mezi zaměstnanci, konflikty s nadřízenými zaměstnanci apod.
 • Za standardní řešení je považováno řešení dané věci/stížnosti se svým nadřízeným zaměstnancem ev. s vyšším nadřízeným nebo HR Bussiness Partnerem.

Smyslem ombudsmana je chránit práva zaměstnanců a zajistit integritu práv zaměstnanců.
Spoluvytvářet firemní kulturu, přátelské a nekonfliktní prostředí.

ČINNOSTI OMBUDSMANA

 • Přijímá a řeší podněty od zaměstnanců týkající se pracovních či osobních problémů zaměstnanců na pracovišti.
 • Přijímá podněty ke zlepšení pracovních podmínek, pracovního prostředí a vztahů na pracovišti.
 • Navrhuje nápravné opatření v souladu s principy společnosti.
 • Přijímá podněty k odměňování zaměstnanců za mimořádné činy a aktivity.
 • Přijímá podněty vzniklé zaměstnanci na základě neočekávané životní události ( např. nehoda apod.).

PŮSOBNOST OMBUDSMANA

 • Ombudsman je pro všechny zaměstnance společnosti Filipa.
 • Hájí oprávněné zájmy zaměstnanců při výkonu jejich pracovněprávních povinností pro společnost, a to prostřednictvím přijímání a řešení podnětů od zaměstnanců.
Schéma ombudsman
Jsem tu pro vás!
Miroslava Jelínková

Úřední hodiny v Lázních Bělohradě:

Úterý – 8:00 – 16:00

Ostatní provozy:

Dle harmonogramu.

ombudsman@filipa.cz
+420 720 970 381

CONTACT US

Filipa, s.r.o.

Lázeňská 184
507 81 Lázně Bělohrad

Phone: +420 493 792 066
CIN 25282875
VAT CZ25282875

Filipa, s.r.o. is registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Hradec Králové, Section C, Insert 12773

Filipa PLUS k.s.

Lázeňská 184,
507 81 Lázně Bělohrad

Phone: +420 493 792 066
CIN 06477283
VAT CZ06477283

Filipa Plus k.s is registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Hradec Králové, file 18352 section A.

Filipa KV s.r.o.

Lázeňská 184
507 81 Lázně Bělohrad

Phone: +420 493 792 066
CIN 05306299
VAT CZ05306299

Filipa KV s.r.o is registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Hradec Králové, file 37566 section C.

Filipa MEDICA s.r.o.

Lázeňská 184 507 81 Lázně Bělohrad

Phone: +420 493 792 066
CIN 49708511
VAT CZ49708511

Filipa MEDICA s.r.o. is registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Hradec Králové, file 46407 section C.

LÉKÁRNA HRADISKOVÁ s.r.o.

Hradisková 84 561 64  Jablonné nad Orlicí

Phone: +420 464 620 422
CIN 28828071
VAT CZ28828071

LÉKÁRNA HRADISKOVÁ s.r.o. is registered in the Commercial Register kept by the regional Court in Hradec Králové, file 30069 section C.