Filipa, a.s.

OMBUDSMAN PRO ZAMĚSTNANCE

PROČ MÁ FILIPA OMBUDSMANA?

 • Filipa je moderní, dynamická a stále se rozvíjející společnost s velkým potenciálem na trhu práce.
 • Kromě jiného je dominantní zaměstnavatel osob ze zdravotním postižením.
 • Její nedílnou součástí jsou nadčasové vize, ke kterým patří vytvoření pozice ombudsmana pro zaměstnance.

JAKÉ JSOU CÍLE NAŠEHO OMBUDSMANA?

 • Cílem vytvoření pozice ombudsmana je zajištění integrity práv zaměstnanců.
 • Preventivní předcházení konfliktů mezi zaměstnanci, konflikty s nadřízenými zaměstnanci apod.
 • Za standardní řešení je považováno řešení dané věci/stížnosti se svým nadřízeným zaměstnancem ev. s vyšším nadřízeným nebo HR Bussiness Partnerem.

Smyslem ombudsmana je chránit práva zaměstnanců a zajistit integritu práv zaměstnanců.
Spoluvytvářet firemní kulturu, přátelské a nekonfliktní prostředí.

ČINNOSTI OMBUDSMANA

 • Přijímá a řeší podněty od zaměstnanců týkající se pracovních či osobních problémů zaměstnanců na pracovišti.
 • Přijímá podněty ke zlepšení pracovních podmínek, pracovního prostředí a vztahů na pracovišti.
 • Navrhuje nápravné opatření v souladu s principy společnosti.
 • Přijímá podněty k odměňování zaměstnanců za mimořádné činy a aktivity.
 • Přijímá podněty vzniklé zaměstnanci na základě neočekávané životní události ( např. nehoda apod.).

PŮSOBNOST OMBUDSMANA

 • Ombudsman je pro všechny zaměstnance společnosti Filipa.
 • Hájí oprávněné zájmy zaměstnanců při výkonu jejich pracovněprávních povinností pro společnost, a to prostřednictvím přijímání a řešení podnětů od zaměstnanců.
Schéma ombudsman
Jsem tu pro vás!
Miroslava Jelínková

Úřední hodiny v Lázních Bělohradě:

Úterý – 8:00 – 16:00

Ostatní provozy:

Dle harmonogramu.

ombudsman@filipa.cz
+420 720 970 381

foto 2022 Miroslava Jelínková

ASOCIACE KORPORÁTNÍCH OMBUDSMANŮ

Společnost Filipa je zakládajícím členem asociace korporátních ombudsmanů (AKO), která vznikla v roce 2021 s cílem sdružovat obhájce práv zaměstnanců v českém korporátním prostředí. Více na www.korporatni-ombudsman.cz

 

CONTACT US

Filipa, a.s.

Lázeňská 184
507 81 Lázně Bělohrad

Phone: +420 493 792 066
ID: 252 82 875
VAT No.: CZ25282875

Registered in the commercial register held by Regional Court in Hradec Králové, B 3803.

Filipa Logistika, s.r.o.

Lázeňská 184,
507 81 Lázně Bělohrad

Phone: +420 493 792 066
ID: 077 17 393
VAT No.: CZ07717393

Registered in the commercial register held by Regional Court in Hradec Králové,
C 42959.

Filipa KV s.r.o.

Lázeňská 184
507 81 Lázně Bělohrad

Phone: +420 493 792 066
ID: 053 06 299
VAT No.: CZ05306299

Registered in the commercial register held by Regional Court in Hradec Králové,
C 37566.

Filipa MEDICA s.r.o.

Václavská 602
507 81 Lázně Bělohrad

Phone: +420 493 792 066
ID: 497 08 511
VAT No.: CZ49708511

Registered in the commercial register held by Regional Court in Hradec Králové,
C 48102.

LÉKÁRNA HRADISKOVÁ s.r.o.

Hradisková 84
561 64  Jablonné nad Orlicí

Phone: +420 464 620 422
ID: 288 28 071
VAT No.: CZ28828071

Registered in the commercial register held by Regional Court
in Hradec Králové,
C 30069.