Filipa, a.s.

OMBUDSMAN PRO ZAMĚSTNANCE

PROČ MÁ FILIPA OMBUDSMANA?

 • Filipa je moderní, dynamická a stále se rozvíjející společnost s velkým potenciálem na trhu práce.
 • Kromě jiného je dominantní zaměstnavatel osob ze zdravotním postižením.
 • Její nedílnou součástí jsou nadčasové vize, ke kterým patří vytvoření pozice ombudsmana pro zaměstnance.

JAKÉ JSOU CÍLE NAŠEHO OMBUDSMANA?

 • Cílem vytvoření pozice ombudsmana je zajištění integrity práv zaměstnanců.
 • Preventivní předcházení konfliktů mezi zaměstnanci, konflikty s nadřízenými zaměstnanci apod.
 • Za standardní řešení je považováno řešení dané věci/stížnosti se svým nadřízeným zaměstnancem ev. s vyšším nadřízeným nebo HR Bussiness Partnerem.

Smyslem ombudsmana je chránit práva zaměstnanců a zajistit integritu práv zaměstnanců.
Spoluvytvářet firemní kulturu, přátelské a nekonfliktní prostředí.

ČINNOSTI OMBUDSMANA

 • Přijímá a řeší podněty od zaměstnanců týkající se pracovních či osobních problémů zaměstnanců na pracovišti.
 • Přijímá podněty ke zlepšení pracovních podmínek, pracovního prostředí a vztahů na pracovišti.
 • Navrhuje nápravné opatření v souladu s principy společnosti.
 • Přijímá podněty k odměňování zaměstnanců za mimořádné činy a aktivity.
 • Přijímá podněty vzniklé zaměstnanci na základě neočekávané životní události ( např. nehoda apod.).

PŮSOBNOST OMBUDSMANA

 • Ombudsman je pro všechny zaměstnance společnosti Filipa.
 • Hájí oprávněné zájmy zaměstnanců při výkonu jejich pracovněprávních povinností pro společnost, a to prostřednictvím přijímání a řešení podnětů od zaměstnanců.
Schéma ombudsman
Jsem tu pro vás!
Miroslava Jelínková

Úřední hodiny v Lázních Bělohradě:

Úterý – 8:00 – 16:00

Ostatní provozy:

Dle harmonogramu.

ombudsman@filipa.cz
+420 720 970 381

foto 2022 Miroslava Jelínková

ASOCIACE KORPORÁTNÍCH OMBUDSMANŮ

Společnost Filipa je zakládajícím členem asociace korporátních ombudsmanů (AKO), která vznikla v roce 2021 s cílem sdružovat obhájce práv zaměstnanců v českém korporátním prostředí. Více na www.korporatni-ombudsman.cz

 

KONTAKTUJTE NÁS

Filipa, a.s.

Na Větrově 271/35
Lhotka, 142 00 Praha 4

tel. +420 493 792 066
IČ 25282875
DIČ CZ25282875

Filipa, a.s. je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 28840.

Filipa LOGISTIKA, s.r.o.

Na Větrově 271/35
Lhotka, 142 00 Praha 4

tel.: +420 493 792 066
IČ 07717393
DIČ CZ07717393

Filipa LOGISTIKA, s.r.o. je zapsaná v OR vedená u Městského soudu v Praze, vložka 388033 oddíl C.

Filipa FORTE, s.r.o.

Na Větrově 271/35
Lhotka, 142 00 Praha 4

tel. +420 493 792 066
IČ 05306299
DIČ CZ05306299

Filipa FORTE, s.r.o je zapsaná v OR vedená u Městského soudu v Praze, vložka 388067 oddíl C.

Filipa MEDICA, s.r.o.

Na Větrově 271/35,
Lhotka, 142 00 Praha 4

tel. +420 493 792 066
IČ 49708511
DIČ CZ49708511

Filipa MEDICA, s.r.o. je zapsaná v OR vedená u Městského soudu v Praze, vložka 352010 oddíl C.

 

LÉKÁRNA HRADISKOVÁ s.r.o.

Hradisková 84
561 64 Jablonné nad Orlicí

tel. +420 464 620 422
IČ 28828071
DIČ CZ28828071

LÉKÁRNA HRADISKOVÁ s.r.o. je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 30069 oddíl C.