Filipa, a.s.

PRO BONO ZA ROK 2023

PRO BONO ZA ROK 2023
Přesně před dvěma roky jsme s cílem aktivně podporovat regionální sociální projekty založili naši charitativní divizi PRO BONO, která postupně roste a daří se jí úspěšně vyhledávat nejen smysluplné projekty, ale také partnery, kteří mají chuť se podílet na pomoci tam, kde to dává smysl. Za což bychom velmi rádi touto cestou všem našim partnerům poděkovali.
A protože není lepší příležitost ohlédnout se za uplynulým rokem než první den roku nového, dali jsme dohromady krátký přehled našich aktivit v roce 2023.
Již druhým rokem jsme pokračovali v podpoře Oblastní charita Jičín, jejíž jsme významným partnerem, a která se věnuje pomoci seniorům, osobám se zdravotním postižením a mnohým dalším lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci.
Pro klienty domova s poruchou autistického spektra RváčOff jsme vybavili relaxační místnost včetně terapeutických pomůcek, a již od roku 2022 zde podporujeme i další aktivity, které pomáhají klientům v jejich těžké nemoci.
Dlouhodobě spolupracujeme se „speciální školou“ Střední škola Olgy Havlové v Jánských Lázních, kde studuje více jak 100 žáků s tělesným postižením a jedná se o největší střední školu tohoto typu v České republice. Mimo jiné jsme zde v minulém roce zřídili dílničky, kde si mohou studenti vydělat peníze a zapojit se tak do pracovního života. Zájem u tuto možnost nás potěšil.
Pokračovali jsme v podpoře matek a otců samoživitelů, se kterými se vždy domlouváme na přímé pomoci, kam mají být peníze vynaloženy.
Stali jsme se významným partnerem organizace Apropo Jičín, která pomáhá rodinám pečujícím o děti i dospělé s postižením žít co nejnormálnější život. Poskytuje pravidelnou podporu a péči kolem 100 klientským rodinám.
Ve spolupráci s Apropo Jičín, o. p. s. jsme podporovali terapie pro dětské klienty. Věříme, že terapie dětem zlepší jejich život a budou tak mít šanci prožít ho kvalitněji.
Poskytli jsme finanční dar a vybavení pro Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice, Nízkoprahový klub Relax v Nové Pace a Nízkoprahový klub Exit v Jičíně. Nízkoprahové kluby poskytují dětem a mladým lidem možnost trávit svůj volný čas bezpečně a smysluplně.
A další jednorázové podpory a pomoc pro individuální žadatele, převážně z řad osob se zdravotním postižením.
Pokud by vás zajímalo víc informací, nebo byste se do podpory některého z projektů rádi zapojili, kontaktujte nás na probono@filipa.cz nebo přímo Miroslavu Jelínkovou.
Přejeme krásný a úspěšný nový rok!