Filipa, a.s.

Společnost Filipa již nabízí volná pracovní místa pro novou výrobní halu​ ​

Společnost Filipa již nabízí volná pracovní místa pro novou výrobní halu​ ​

Společnost Filipa již nabízí volná pracovní místa pro novou výrobní halu​ ​

Výstavba nové haly v Hořicích pokračuje. Aktuálně už můžeme vidět stojící stavbu opatřenou logem společnosti. Otevření nového závodu je plánováno na letošní podzim 2023.

Kromě technického dokončení stavby bude nyní hlavním cílem Filipy personálně zajistit novou halu, kde bude v první etapě projektu zaměstnáváno až 90 zaměstnanců. Některá pracovní místa sem budou přesunuta ze stávajících provozů, ale současně vzniknou zcela nové pozice, kde by měla najít uplatnění řada nových pracovníků v rámci chráněné dílny určené pro OZP, a dalších několik nových pracovních míst vznikne rovněž v části zajišťující logistickou podporu.  Pracovní náplní bude především balení finálních výrobků pro konkrétního zákazníka, pro kterého bude firma zároveň zajišťovat logistický servis v podobě skladování a expedice finálních výrobků.  

Dle sdělení personální ředitelky společnosti Filipa paní Mileny Hudské byl již spuštěn nábor na nová pracovní místa. „Samozřejmě počítáme s našimi stávajícími zaměstnanci, kteří již v Hořicích pracují, nebo pracují v jiné naší chráněnce a mají zájem v Hořicích pracovat, třeba proto, že to sem mají blíž. Nicméně v novém závodě vznikne velký počet zcela nových pracovních míst, která nejsme schopni zabezpečit stávajícími pracovníky, a na která je již otevřen nábor,“ sděluje Milena Hudská. Filipa pro tyto potřeby v polovině roku 2022 zřídila v areálu pana Orta překlenovací chráněnou dílnu, kde našlo uplatnění prvních dvacet zaměstnanců se zdravotním postižením. Tito pracovníci přejdou do nových výrobních prostor a Filipa přestane současné prostory chráněné dílny využívat. Mimo to je pro zaškolování nových zaměstnanců využívána chráněná dílna v Lázních Bělohradě, kde mohou být zájemci o budoucí pracoviště v Hořicích zaměstnáni již nyní.

 „Vzhledem k tomu, že převážná část obsazovaných míst je určená pro chráněnou dílnu, vstupujeme do kontaktu kromě úřadů práce rovněž s místními i krajskými organizacemi, které sdružují nebo nějakým způsobem pečují o OZP a jsou tak schopné nabídnout možnost zaměstnání u nás,“ vysvětluje dále Milena Hudská.

Zájemci o práci mohou již v těchto dnech kontaktovat společnost na čísle 607 191 784 a 702 119 254.

Další informace o aktuálně volných pozicích ve Filipě naleznete zde. KARIÉRA – Filipa, a.s.