Filipa, a.s.

Úspěšně jsme prošli certifikací

Úspěšně jsme prošli certifikací

V souvislosti s dlouhodobými plány společnosti v oblastech ochrany životního prostředí a odpovědnosti za bezpečnost a zdraví zaměstnanců jsme podstoupili certifikační audity
dle ISO 14001 a ISO 45001, kterými jsme úspěšně prošli. 

Mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu ISO 14001 je určena všem typům organizací, bez rozdílu velikosti či oboru podnikání, usilujícím o aktivní a systémové zlepšování svého přístupu k ochraně životního prostředí.

Norma ISO 45001 stanoví systém pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naším cílem je vytvořit zaměstnancům bezpečné pracovní prostředí, které snižuje množství nehod, pracovních úrazů a nemocní z povolání.