Filipa, a.s.

Změna právní formy společnosti

Změna právní formy společnosti

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že obchodní společnost Filipa, s.r.o., IČ 252 82 875, se sídlem Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 12773, změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

V důsledku realizace této změny zní s účinností od 30. 12. 2021 obchodní jméno společnosti Filipa, a.s.

Výpis z obchodního rejstříku společnosti Filipa, a.s.
Oznámení o změně právní formy společnosti (pdf)

Obchodní společnost Filipa PLUS k.s., IČ 064 77 283, se sídlem Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. A 18352, změnila právní formu ze společnosti komanditní na společnost s ručením omezeným.

V důsledku realizace této změny zní s účinností od 30. 12. 2021 obchodní jméno společnosti Filipa PLUS, s.r.o.

Výpis z obchodního rejstříku společnosti Filipa PLUS, s.r.o.
Oznámení o změně právní formy společnosti (pdf)

Vlastnická struktura a ostatní identifikační údaje obou společností, tj. IČ, DIČ, bankovní spojení, firemní loga, poštovní a emailové adresy a telefonní čísla zůstávají beze změny.

Veškeré právní vztahy a uzavřené smlouvy zůstávají nadále v platnosti a není zapotřebí žádné jejich úpravy.